«Тържеството на победителя (Разказ на един колежки регистратор в оставка)»

- 1 -
Антон Павлович ЧеховТържеството на победителя Разказ на един колежки регистратор в оставка

Разказ на един колежки регистратор в оставка

На сирни петък всички отидохме на блини у Алексей Иванич Козулин. Вие не познавате Козулин; за вас може би той е нищожество, нула, но за хора като нас, които не хвърчат високо в облаците, той е велик, всемогъщ и високомъдър. Отидоха у него всички, които бяха, така да се каже, негово подножие. Отидох и аз с баща ми.

- 1 -