«Репресиите над Църквата през комунизма — опит за статистика»

- 1 -
Стефан ЧурешкиРепресиите над Църквата през комунизма — опит за статистика

Настоящата статия е опит да бъде съставен списък на репресираните свещеници от началото на септември месец 1944 година до края на 40–те години на ХХ век, когато репресиите на тоталитаризма са били най-силни.

- 1 -