«Мечката, вълкът и лисицата»

- 1 -
Мечката, вълкът и лисицатаОсетинска приказка

Мечката, вълкът и лисицата били приятели. Имали четири хляба. На всекиго се падал по един хляб и един оставал излишен.

Замислили се какво да правят с излишния хляб. Мечката, като най-силна, казала:

— На всекиго от нас се пада по един хляб. Нека четвъртият се падне на този, който сънува най-чуден сън.

Съгласили се.

Мръкнало и легнали да спят. Сутринта станали и мечката предложила на приятелите си да разкажат кой какъв сън е сънувал. Вълкът и лисицата казват на мечката:

— Ти си най-голяма, кажи ти първа какво си сънувала.

Мечката започва:

— Сънувах, че съм в един пчелин сред кошери, пълни с мед, и хайде — яж по избор от най-белия! Наядох се с мед до пресищане.

— Е, а ти какво сънува? — питат мечката и лисицата вълка.

— Аз сънувах, че съм в една кошара с агнета — казва вълкът. — Разхождах се насам-натам сред тях, късах им тлъстото край опашките и си го изяждах. И сега на — изнемогвам от пресищане.

— Е, а ти, лисо, какво сънува, какво видя насън?

— А какво можех да видя насън? — казва лисицата. — Гледах вас двамата и когато видях, че единият си хапва мед, а другият — тлъсто агнешко, не можах да заспя. Не ме хвана сън и изядох излишния хляб.

Мечката се разярила и вика:

— В такъв случай няма да делим по равно и другите три хляба.

- 1 -