«Разказ за Абу-Нувас. Арабска приказка»

- 1 -

Имало едно време един халиф. Той имал шут на име Абу-Нувас. Една зимна нощ халифът му рекъл:

— Искам да ти направя хубав подарък, но само ако преспиш нощта на покрива — гол и без огън, от който би могъл да се сгрееш.

— Добре, съгласен съм — отговорил Абу-Нувас. И прекарал нощта така, както се споразумели, а, когато настанало утрото, отишъл при халифа да си иска подаръка.

— А ти изпълни ли условието? — попитал го халифът.

— Изпълних го — отговорил Абу-Нувас, — прекарах нощта гол в лютия студ и видях огън само в една много отдалечена къща, а така ми се искаше да се посгрея на него!

Халифът рекъл тогава:

— Ти са нарушил условието. Щом си видял огън, безспорно си получил от него някаква топлина, колкото и малка да е. Затова нямаш право да получиш награда.

Абу-Нувас се ядосал много и решил да вразуми халифа.

След няколко дни той поканил халифа в къщи на обед. Халифът дошъл и взел да чака кога ще дойде време за ядене. Но нищо не му поднасяли. Тогава попитал Абу-Нувас.

— Къде са ястията?

Абу-Нувас отговорил:

— Още не са готови.

Минал още час. И пак никой не донесъл никаква храна.

А когато халифът попитал Абу-Нувас какво става, той повторил своя отговор. Най-сетне халифът се разгневил и поискал да види мястото, където се готви храната.

Тогава Абу-Нувас го завел до едно дърво и рекъл:

- 1 -