«Последният случай на Ъмни»

- 97 -

Уча се да пиша, точно с това се занимавам и след като съм намерил начин, мисля, че ще бъде по-добре да побързам. Почти мога да те видя.

Утре сутринта, Клайд и Бульона ще отидат „При Блонди“, който пак отвори заведението. Този път Бульона ще приеме поканата на Клайд за закуска. Това ще бъде стъпка номер две.

Да, почти мога да те видя, Сам, и много скоро ще го направя. Но не мисля, че ти ще ме видиш. Не, докато не се промъкна зад вратата на офиса и вкопча пръсти около гърлото ти.

Този път никой няма да се прибере у дома.

(обратно) Информация за текста

© 1993 Стивън Кинг

© 1994 Андрей Жишев, превод от английски

Stephen King

Umney’s Last Case, 1993

Сканиране, разпознаване и редакция: maskara, 2008

Издание:

Стивън Кинг. Кошмари и съновидения

ИК „Плеяда“, София, 1994

Художник: Петър Станимиров, 1994

Коректори: Джени Тодорова, Петрана Старчева

Печат: Полипринт, Враца

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/9762]

Последна редакция: 2008-12-12 09:00:00

ОглавлениеI. НОВИНИТЕ ОТ БУЛЬОНАII. КАШЛИЦАТА НА ВЪРНЪНIII. ЗА ХУДОЖНИЦИ И ПЕСОСIV. ПОСЛЕДНИЯТ КЛИЕНТ НА ЪМНИV. ИНТЕРВЮ С ГОСПОДVI. ПОСЛЕДНИЯТ СЛУЧАЙ НА ЪМНИVII. ДРУГАТА СТРАНА НА СВЕТЛИНАТА
- 97 -