«Черният дом»

- 1 -
Стивън Кинг, Питър СтробЧерният дом

На Дейвид Гърнърт и Ралф Вичинанца

Точно тук и сега…

Отвеждаш ме, където никога не ходя,

изпращаш ми целувки от злато.

Корона върху твоите къдрици ще положа,

поклон, кралице на света!

„Джейхокс“ ПЪРВА ЧАСТДобре дошли в Кули Кънтри Глава 1

ТОЧНО ТУК И СЕГА, както често казваше един стар приятел, се намираме в изменчивото настояще, където дори острият поглед не долавя всичко. „Тук“ е високо в небето, при орлите, на шейсет метра над западните покрайнини на щата Уисконсин, чиято граница следва лъкатушните извивки на Мисисипи. „Сега“ е ранна петъчна утрин в средата на юли, през първите години на новия век и новото хилядолетие, чиито неведоми пътища се вият тъй своенравно, че по-скоро слепец ще прозре какво предстои да се случи, отколкото ние с вас. Точно тук и сега часът е малко след шест сутринта, на изток слънцето — самоуверено бледожълто кълбо — както винаги се издига сякаш за пръв път над безоблачния хоризонт към бъдещето, а миналите дни бавно отминават и потъват в мрачни сенки, превръщайки всички ни в слепци.

- 1 -