«Zmijí mléko»

- 46 -

„Samozřejmě. Pro Danga nebylo ve VCI žádné tajemství. Jistě mi dáte za pravdu, že major je geniální. I přesto během operace Zárodek zahynulo deset našich agentů. Některým z nich jsem nesahal ani po kotníky. Udělali jste pouze dvě chyby. Vsadili jsme totiž na vaši lásku k lidem a nezmýlili jsme se. Dva malé umírající dráčky jste si vzali do hnízda a oni vyrostli. A vůbec jsem nemusel — jako Gag — tlouci chudáka majora. Mimochodem, byl to jeho nápad, prý tak odvrátíme případné podezření. Jenže vy jste nás nepodezírali. Divoši z divoké planety, z nichž jeden málem utloukl druhého — to jste si o nás mysleli.“

„Poslouchám, poslouchám,“ kývl Korněj.

„Jenže ti divoši — myslím všechny Alajce — přežívali díky rozvědce a kontrarozvědce. Ještě za mého praděda jsme získali ze Souostroví techniku mentálního přenosu, nyní zvanou dva v jednom. Jinak by nás Impérium už dávno rozdrtilo. Jenže nám se díky té technice dařilo předem získávat jejich plány a podvrhovat jim včas dezinformace. Drahý pane Korněji! Vy progresoři jste si jen hráli na rozvědčíky, zatímco pro nás to byl způsob existence. Proto se nedivte, že jsme vás přehráli. My jsme vás nemohli nepřehrát.“

„Rozumím,“ řekl Korněj. „V jakých podmínkách držíte rukojmí a jak se vám podařilo je získat?“

„To bylo úplně jednoduché. Protože jsme měli kompletní seznam vašich lidí, zorganizovali jsme tak zvanou epidemii a provedli jsme tak zvané očkování. Na Zemi jsem vašemu doktorovi sebral ampulku s uspávacím prostředkem a naši vědci ho dokázali podle toho vzorku vyrobit. Ještě toho o nás mnoho nevíte, příteli Korněji. A tak, rukojmí. Všichni, včetně vašeho syna, jsou zdraví. Zatím. Ale jejich zdraví samozřejmě plně závisí na tom, jak se dohodneme my dva. Hledat je nezkoušejte, havarijní přístroje jsme jim odstranili. Naši chirurgové nejsou ani zdaleka tak dobří jako vaši, ale jejich válečné zkušenosti… Samozřejmě zůstaly nevelké jizvy. Mimochodem, nikdo se zatím neprobudil. Místo je to dobré, ale utéci se odsud nedá. Každý pokus o útěk povede k okamžitému zásahu. A nezkoušejte ty vaše hypnotické přístroje. Všechno jsme zorganizovali podle pravidla mrtvé ruky. Znáte to. Sedí vojáček a tiskne páčku. Původ vojáčka jsme prověřili do pátého kolena.“

- 46 -