«Zmijí mléko»

- 45 -

„Samozřejmě, že jsem se nesnažil porozumět všemu,“ pokračoval vévoda. Vstal a začal přecházet po místnosti. Vysoké výsadkářské boty mu přitom vrzaly. „Především mé zajímalo progresorství a progresoři. Dějiny, metody, jména. Zmijí mléko! Pane Korněji,“ zastavil se a ukázal rukou na křeslo, „za co jste nás považovali? Jestli i nevzdělaný don Reba uhádl něco o… řekněme ne zcela normálním původu Rumaty Estorského, jak by potom kontrarozvědka státu, který vede po staletí válku, mohla nenarazit na vaše lidi? Vaše metoda vám mohla projít na Sarakši, kde mají nesmyslný názor na stavbu vesmíru, ale na Gigandě vznikla hypotéza o obydlených planetách už před pěti stoletími! A navíc ty legendy, že člověk přišel na Gigandu z nebes — a tak dále.“

„To je úvod?“ vážně se informoval Korněj.

„To je doslov,“ zařval vévoda. „Celého vašeho progresorství a násilí. Promińte, pane Korněji, že to probírám tak přímo, po vojensku, ale vaše lhostejnost mě vyvádí z rovnováhy. Takže, před patnácti lety jsme poprvé zaregistrovali posádku vašeho Přízraku. Dokonce se nám je podařilo nafilmovat. Samozřejmě jsme věděli, že během přistání je Přízrak na chvíli bezbranný, že jediný chlapec s ručním raketometem… Ale nespěchali jsme. Po prvním, bohužel neúspěšném pokusu uvěznit vašeho člověka jsme podobné akce odvolali a spokojili jsme se s pouhým sledováním. Ovšem s kvalifikovaným sledováním, pane Korněji.“

„Neúspěšný pokus — to byl Pavel Prochorov?“ ochraptěle se zeptal Korněj.

„Přesně tak. Ten slavný vynálezce a majitel automobilového impéria Gran Gug. Bez podezření jste nám spolkli pohádku o havárii jeho osobní jachty. Tělo bylo tak rozbité a navíc si rodina pospíšila s kremací, samozřejmě s naší nenápadnou pomocí.“

„Chudák Paša,“ řekl Korněj. „Byla to pro nás obrovská ztráta.“

„A myslíte, že pro nás ne? Vždyť Gran Gug tenkrát doslova zachránil vévodství před nevyhnutelnou porážkou. Jeho těžká auta nám dovolila uskutečnit neobyčejně rychlý přesun vojsk. Naproti tomu jsme alespoń zjistili, že fyzické schopnosti Pozemšťana, navíc připraveného, mnohokrát převyšují naše. Takže jsme dali dohromady vlastní operaci Zárodek.“

„Tedy i tuhle historku znáte,“ kývl Korněj.

- 45 -