«Подаръци за зимния празник»

- 125 -
„М’лорд“, „м’лейди“, вместо „милорд“, „милейди“ — разказът се води от името на Роик, а съкратеното (диалектно) произнасяне явно се дължи на провинциалния му произход.

(обратно) 2

Непреводимо. Има се предвид точно удължените предни зъби на хищниците, с които разкъсват жертвите си. Навсякъде, където става дума за зъбите на Таура, се има предвид точно това.

(обратно) 3

Непреводимо. Има се предвид нокти на хищник, пригодени за разкъсване. Навсякъде, където става дума за ноктите на Таура, се има предвид точно това.

(обратно) 4

Непреводимо. Аналог на обръщението „сър“ към по-висш военен чин, но в женски род.

(обратно)
- 125 -