«Убийство в Ню Бабилон (Фантастична пародия)»

- 1 -
Агоп Мелконян Убийство в Ню БабилонФантастична пародия Първа част„ПРЕСТЪПЛЕНИЕ С ВЪПРОСИТЕЛНА“ 1

По-възрастните може би си спомнят деня, в който сякаш от квантовия вакуум (сиреч от нищото) се появи Йоасаф Друмника. Разбира се, тогава никой не знаеше, че се именува Йоасаф, нито пък че е друмник по природа.

- 1 -