«Кой си ти, синко?»

- 4 -

Не успявам да отговоря. Човекът вече ме гледа с един от моите погледи. Замислям се за дълго и сериозно; може би завинаги.

Информация за текста

© Валентин Иванов

Източник: http://sfbg.us

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/884]

Последна редакция: 2006-08-06 15:30:53

Оглавление.
- 4 -