«Стари вещи»

Търговецо на стари вещи,какво успя да събереш ти?— Една обувка без подметка,една проядена жилетка,два чифта черни панталони,отзад протрити от поклони,една лакейска ръкавичка,една паничка без паричка,и най-отдолу, вдън торбата,един министър на войната. Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8127]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00