«Муфтик, Півчеревичок і Мохобородько. Книга друга»

- 97 -

Здано на виробництво 22. 03. 83. Підписано до друку 15. 06. 83. Формат 70х90 Папір друкарський Мі 1. Гарнітура шкільна. Друк високий. Умови, друк. арк. 9,36+8 вкл. (1,17)=10,53. Умови, фарб.-відб. 14,62. Обл.-вид. арк. 6,94+8 вкл. (1,95)=8,89. Тираж 100 000 пр. Зам. 477-3. Ціна 65 к. Видавництво «Веселка», 252050, Київ-50, Мельникова, 63. Львівська книжкова фабрика «Атлас», 290005, м. Львів-5, вул. Зелена, 20.

р 4803010200—145  © Видавництво «Веселка», 1981,

М206(04)—83 ’ ’ переклад українською мовою

Оглавление ПІВЧЕРЕВИЧКОВА БАТЬКІВЩИНА ЗМІЙ РУДОЛЬФ ПІВЧЕРЕВИЧОК НЕПОКОЇТЬСЯ РУДОЛЬФ ЛАСУЄ ВЕРШКАМИ СОРОКА-ЗЛОДІЙКА СЕРЕД РУЇН ПАЛАЦУ ЖАХЛИВА НІЧ ДИВО-ЗБРОЯ ПРОТИ ПАЦЮКІВ У СОРОЧОМУ ГНІЗДІ НОВІ СТРУСИ СКАРБНИЦЯ ТРЮФЕЛЕВА ЦУКЕРКА ЗНОВУ ВІЛЬНІ НА КОНТРОЛЬНОМУ ПУНКТІ У МІСТІ РІВНОВАГА У ПРИРОДІ КОТАМ — ЗЕЛЕНУ ВУЛИЦЮ! У МУЗЕЇ teasernet_blockid = 463770; teasernet_padid = 222349; XИмя пользователя *Пароль *Запомнить меня РегистрацияЗабыли пароль?/**/
- 97 -