«Време да убиваш»

- 1 -
Джон ГришамВреме да убиваш

На Рьоне,

Жена с необикновена красота,

безгранично предана приятелка,

критичка с тънък усет,

любяща майка,

съвършена съпруга

1
- 1 -